Familia: Sapotaceae

Genus: Pouteria

     
Pouteria sapotae
     

 

Genus: Chrysophyllum

     
Chrysophyllum cainito